DiVos producties

Dienke Vos | freelance redacteur, researcher, videomaker en camjo

Stichting Transplantatie NU!


Stichting Transplantie NU!

Voor Stichting Transplantie NU! (STNu!) produceerden we in opdracht van I Care Producties een voorlichtingsfilm over orgaantransplantatie. Aan de hand van verschillende reconstructies en uitleg van artsen wordt inzichtelijk gemaakt hoe een transplantatie in z’n werk gaat. Ontvangers en nabestaanden vertellen hun persoonlijke verhaal.

Als redacteur was ik verantwoordelijk voor de inhoud van de items en hield ik contact met alle betrokkenen.

Camera/regie: Frank Schots. Productie: 2007